Lybover group bouwt supermoderne finesline

30 11 2015 Hafibo

Group Galloo streeft naar 100% recyclage en zoekt hiervoor naar de meest innoverende technieken om haar doel te bereiken. Sinds
kort hebben ze in samenwerking met de Lybover Group (BULK .ID, Keller Benelux, Hafibo en Motogroup) een nieuwe recyclagelijn, meer
bepaald de Finesline, gebouwd om materiaal kleiner dan 4mm verder te scheiden.

Lybover group bouwt supermoderne finesline.pdf

XANDO