Leidingwerk met 3D scan bij UNILIN

5 03 2020 Hafibo

UNILIN, division insulation, behorende tot de UNILIN groep, produceert PIR isolatieplaten en zelfdragende dak-elementen. Voor het be- en ontluchten van 18 opslagtanks doet Unilin een beroep op Lybover METAL. In 1 week bouwen we al het leidingwerk om dankzij 3D-scan.

Door de huidige risico’s van overdruk en onderdruk tijdens het vullen en ledigen van de bestaande “atmosferische” opslagtanks maakte Unilin de keuze om een centraal leidingnetwerk te plaatsen uit inox piping DN80 met bijhorende veiligheidscomponenten. Indien men de tanks ledigt tijdens productie, zorgt het leidingnetwerk voor een lichte overdruk op de tanks. Omgekeerd, als men de tanks vult, dan zorgt het leidingnetwerk voor de ontluchting van de tanks.

Ontwerp op basis van een 3D-scan
Het ontwerp is gerealiseerd met behulp van een 3D-scan. Dit laat toe om de tekeningen op voorhand te toetsen aan de productieomgeving wat een duidelijk beeld weergeeft van de uiteindelijke realiteit. Op deze manier kunnen clashes en moeilijkheden met de omgeving duidelijk in beeld gebracht worden. De klant krijgt een 3D-model ter beschikking waarin zowel de
3D-scan van de huidige situatie alsook de nieuwe piping te zien is. Dit stelt de klant in de mogelijkheid om eventuele ontwerpkeuzes en moeilijkheden intern te toetsen (toegankelijkheid van bepaalde componenten, de posities van kleppen, keuze van supportage, ...) en dit voor montage.

Naargelang de feedback, kunnen stukken aangepast worden voorafgaand aan de productie en montage. Het ontwerp wordt op deze manier voor de start volledig afgesteld op de eisen van de klant. Hij kan zijn installatie volledig bekijken, bijsturen en valideren voor realisatie. Er is geen discussie achteraf doordat de klant het ontwerp voor 100% goedkeurt voor het gebouwd wordt.

Strakke timing, veiligheid en kwaliteit stijgen dankzij 3D-scanning
Door de 3D-scan worden praktisch alle leidingonderdelen als prefab stukken gemaakt in onze ateliers. Het laswerk kan op deze manier ook in optimale omstandigheden uitgevoerd worden waardoor de kwaliteit ervan gegarandeerd kan worden.
Het werk ter plaatse beperkt zich op deze manier eerder tot een mechanische montage (plug&play) met veel voordelen voor de klant. Niet alleen is de montagetijd bij de klant hierdoor minimaal, de bijhorende risico’s op ongevallen (men moet niet lassen met brandbare stoffen in de buurt), het tijdsframe waarbij de klant gestoord wordt in het dagdagelijkse gebeuren, stilstanden en de kosten (alles ter plaatsen opmeten is veel kostelijker) die hiermee gepaard gaan worden beperkt. Afsluitend kunnen we op deze manier een perfecte as built opleveren zonder dat hiervoor extra tijd voorzien moet worden.

 

XANDO