Hafibo levert inox reactoren

1 07 2014 Hafibo

Verwacht wordt dat Europa de Europses lidstaten zal verplichten om tegen 2030 van de nationale behoefte 20 à 30% fosfaat terug te winnen. NuReSys heeft de oplossing om fosfaat te recupereren uit afvalwater en waterstromen. Hafinox levert voor een project in Appeldoorn - Nederland al het inox materiaal aan, volledig volgens het opgelegde lasproces en met de nodige CE-certificaten.

Lees meer

XANDO