3D-scanning bij klant Rosier

4 03 2020 Hafibo

Rosier het perfecte voorbeeld van een 3D-scanning-project.

Lybover METAL leidt dit project in goede banen van A tot Z dankzij 3D-scanning en engineering.

Al bijna een eeuw lang levert Rosier een bijdrage aan de verbetering van landbouwopbrengsten. De kunstmeststoffen die Rosier daarvoor produceert bestaan voor het belangrijkste deel uit stikstof, fosfaat, kalium en zwavel. Deze basisgrondstoffen kunnen, afhankelijk van bodemgesteldheid en gewassoort, aangevuld worden met extra sporenelementen. Rosier Nederland B.V. te Sas van Gent (NL) is een kunstmestproducent, 100% dochter van het Belgische Rosier S.A. en maakt onderdeel uit van de kunstmest tak van het Oostenrijkse Borealis AG.De productieplant is gespecialiseerd in de productie van kunstmeststoffen “op maat” van de klant. De producten worden via landbouwcoöperaties en de kunstmesthandel over de hele wereld verkocht.

Voor de moeilijke projecten die tot in detail voorbereid en uitgewerkt moeten worden, werkt Rosier al jaren samen met Lybover METAL. Zo kregen we de vraag om hun bestaande kanalen te vernieuwen. Deze kanalen zijn aangesloten op cyclonen die gebruikt worden om de lucht te zuiveren van het aanwezige stof dat ontstaat tijdens de verschillende productieprocessen. Het was belangrijk dat de productiestilstand zeer kort werd gehouden. Om de brandveiligheid te garanderen mocht er niet gelast of geslepen worden en werd er een risicoanalyse en een uitgeschreven projectaanpak geëist zodat er op een heel veilige manier gemonteerd kon worden. Het project moest m.a.w. tot in detail geëngineerd en voorbereid worden. Om aan deze eisen te kunnen voldoen maakte Lybover METAL gebruik van 3D-scanning. Door de gedetailleerde pre-engineering die hieruit volgt, konden we voldoen aan bovenstaande eisen.

De bestaande installatie werd in kaart gebracht door middel van een puntenwolk. Deze puntenwolk bevat enkele tientallen miljoenen puntmetingen van de bestaande situatie. In deze puntenwolk werden de nieuwe kanalen ingetekend m.b.v. onze 3D-tekensoftware. Na overleg met de klant aangaande de productie- en lasdetails werden alle nieuwe (as-)symmetrische kanalen op maat gemaakt in onze eigen productie. Op de werf is het lassen van deze stukken vaak zeer moeilijk. Maar doordat we de stukken in onze productie met een ideale laspositie konden maken, leverden we kwalitatieve lassen af.

Lybover METAL slaagde erin om de bestaande installatie in één week tijd om te bouwen omdat alle onderdelen perfect op elkaar pasten. Gebruik maken van passtukken was zelfs niet nodig. Opnieuw blijkt dat de combinatie van 3D-scanning en een gedetailleerde projectaanpak met focus op engineering, prefab, veiligheid en kwaliteit ervoor zorgt dat de klant naast een lagere kostprijs kan genieten van een perfect projectverloop.

 

XANDO